Ohållbara förslag som vänstern har kommit med

Fallgropar

Det finns en anledning till att personer är skeptiska till vänstern och att många som röstar på högern har mer emot vänstern än vad vänstern har emot högern. Givetvis finns det anledningar till det, eftersom att vänstern har kommit med många konstiga förslag genom tiderna i riksdagen som inte alltid har varit dem mest kompetenta. Med titeln fallgropar menar vi att det räcker med några få små misstag för ett parti att komma med, som förslag och tankar, som i sin tur gör att de faller ner i en grop och har svårt att ta sig upp. Här på vår hemsida vansterakonomerna.se kommer vi vara lite extra kritiska till vänstern och ta upp några förslag som dem har gett i riksdagen genom tiderna. För att du ska kunna dra nytta av dessa kommande texter rekommenderar vi att du har en relativt god grundkoll på hur det fungerar i riksdagen och regeringen, samt vilka partier som tillhör vilken sida, det vill säga högern eller vänstern. Viktigt att notera är även att de partier som tillhör högern har inget med att dem är höger-extremister. Som du hör på namnet höger-extremister så innefattar det extrema.

Fördelar med vänstern och högern

Ytterligare en detalj som kan vara viktig att ha klar för dig om man ska förstå allt i kommande texter är att det finns fördelar med att tillhöra en sida. Givetvis beror det på hur många personer från vänstern och högern som sitter i riksdagen. Eftersom högern innefattar fler partier än vänstern, så är sannolikheten större att dem har fler personer i riskdagen, det måste inte vara så men som sagt så är sannolikheten större. Det innebär att skulle exempelvis vänstern komma med ett förslag som högern ej vill rösta för, kan alla personer i riksdagen som tillhör ett parti som i sin tur tillhör högern, rösta nej. På de sättet kommer vänstern förslag aldrig gå igenom eftersom att mer än 50% i riksdagen måste rösta för förslaget.

Minska vinsterna i välfärden

Socialdemokraterna kom ut med ett förslag att vinsterna i välfärden skulle minskas. Partiet är ett så kallat arbetarparti som generellt satsar mycket på välfärden, men just detta förslag går inte riktigt hand i hand. Välfärden innefattar bland annat sjukvården, vilket det har skrivits och sagts många debatter om, där personalen som jobbar inom vården, på sjukhusen och inom äldre omsorgen har ett otroligt tufft jobb som kräver en hög och svår utbildning, arbetstiderna personalen jobbar på är outhärdliga och trots det är det extremt låga löner för dem flesta. Det är en enorm skillnad i vad en läkare får betat och vad en sjuksyster får. Givetvis ska det vara en skillnad eftersom utbildningen är olika svår, men det borde vara högre lön för sjuksyrror än vad det är just nu. Det vi vill komma fram till är att om det nu är så dåliga löner inom sjukvården, varför vill då socialdemokraterna tillsammans med vänstern minska vinsterna inom välfärden. Finns det mindre vinster i välfärden kommer personalen få ännu mindre i lön eftersom de inte kommer ha råd att betala ut lika mycket då.