Rationell hantering av svår information

Nyligen skrev jag ett inlägg kring antagandet om att människor är rationella, vilket ofta diskuteras inom ekonomi. Min poäng var att just antagandet om rationalitet är harmlöst, tvärtemot vad många brukar hävda som är kritiska till nationalekonomin i allmänhet och/eller dess ”borgerlighet”.

Den verkligt intressanta frågan är istället informationshanteringen: finns det tillräckligt med information tillgänglig och i vilken utsträckning kan berörda aktörer hantera denna? Ska vi prata både informationshantering och (ir)rationalitet så blir det mycket gråzoner. Och troligen onödig förvirring. Tänkte jag kunde utveckla lite kring några exempel.

Plus och minus

En bidragande orsak till att så många gillar att beskriva aktörers beslut som irrationella är nog att vi ofta överskattar våra medmänniskors förmåga att inhämta och hantera information. Om alla är duktiga på att hantera information så kan det inte vara förklaringen till märkliga beslut. Istället landar man då ofta i att märkliga beteenden är irrationella eller dylikt. Alternativt använder man begreppet mer vardagligt, ungefär som att ”Utifrån hur jag ser på världen hade det varit smartare att göra så här…”, vilket ofta kanske betyder ”Med det jag vet om det och det, hade det varit smartare att göra så här…”.

I ekonomisk debatt presenterade Almenberg för lite sedan data från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 rörande människors räknefärdighet och finansiella förmåga. Resultaten var blandade: Att döma av enkäten verkar både räknefärdighet och kunskap om värdepapper, inflation och räntor vara utbredda bland befolkningen.

Samtidigt verkar stora grupper ha ytterst begränsade färdigheter: Hela 40 procent svarar i enkäten fel på en enkel fråga kring hur inflation påverkar köpkraften på deras bankbesparingar; över 60 procent svarar fel på hur mycket avkastning tio procents bankränta ger på ett konto efter två år; lite mer än trettio procent svarar fel på enkla divisionsfrågor.

Döden

Detta fick mig att tänka på ett uttalande från i våras då Ingrid Bonde, vd på AMF pension, varnade för att många pensionärer använder upp sin tjänstepension för snabbt. Finansmarknadsminister Peter Norman hade dock svar på tal:
– Folk i allmänhet är väldigt duktiga på att bestämma sin egen död, de vet hur länge de kommer att leva.

Huruvida folk är duktiga på att bestämma sin egen död har jag ingen aning om. Men exakt hur detta skulle gå till har jag svårt att förstå. Särskilt eftersom diskussionen handlar om de pensionärer som tar ut pensionen tidigt, alltså ofta flera år innan deras förväntade, eller faktiska, bortgång.

Om vi verkligen kan bestämma vår egen död är frågan om vi verkligen kan hantera den informationen på ett korrekt sätt i avvägning gentemot annan information, och i förlängningen även våra olika, över tid delvis motstridiga, intressen? Utifrån Finansinspektionens enkät är det dessutom tydligt att pensionärernas informationshantering troligen lämnar en del att önska. Många pensionärers preferenser förändras troligen över tid: hur vi idag värderar vårt konsumtionsutrymme för 2025 skiljer sig från hur vi i december 2024 kommer att värdera 2025 års konsumtionsmöjligheter. Våra preferenser är så kallat tidsinkonsistenta.

Rationell information

Jag har svårt att se varför det skulle vara mer fruktbart att beskriva människors skiftande preferenser över tid, eller vår svårighet att beräkna döden som ett utslag för irrationalitet. Mer träffande känns det som ett resultat av dålig tillgång på information, vilken dessutom är svårhanterlig.

Människor kan beskrivas som fullständigt rationella. Men detta är inte samma sak som fullständigt informerade. Snygg sammanfattning av Rumsfeld:

Jämför annan slutsats på Ekonomistas här.

Share Button
The following two tabs change content below.

Erik Hegelund

Gillar tv-spel, löpning och thaiboxning. Doktorand i ekonomisk historia.

Latest posts by Erik Hegelund (see all)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *